Časté otázky

Krbová kamna špatně hoří (netáhnou) anebo během přikládání nebo v průběhu topení kouří

Komín nebo kouřovod špatně těsní (je přisáván falešný vzduch).

Nechat prověřit komín (např. utěsnit komínová dvířka). Řádně sesadit kouřové trubky či poškozené vyměnit.

Špatný tah komína.

S kominíkem (kamnářem) objasnit příčinu a přijmout opatření např. vyčistit komín, odstranit redukce kouřovodu, zvýšit komín, přivést dostatek vzduchu do místnosti.

Dvířka jiného topeniště, napojeného na komín, jsou otevřeny.

Zavřete dvířka jiného topeniště.

Čistící otvory komína jsou otevřeny.

Zavřete tyto čistící otvory.

Zařízení, kouřovody jsou znečištěny, resp. ucpány.

Viz. Návod k použití kapitola 6.1. Čištění topidla

Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Viz. Návod k použití kapitola 4.9. Vnější přívod spalovacího vzduchu

Zhoršené venkovní klimatické podmínky.

Viz. Návod k použití kapitola 5.5. Provoz během přechodného období

K topení bylo použito špatného paliva.

Použijte správné palivo, viz Návod k použití kapitola 2.2. Palivo 

Kamna nelze dostatečně rychle roztopit

Špatně naložené palivo. Příliš málo paliva pro řádné podpálení.

Pro řádné podpálení a následné hoření založte palivo viz. Návod k použití kapitola 5.2. Zapálení a topení

Zavřený přívod primárního vzduchu.

Otevřete regulátor primárního vzduchu příp. přivřete regulátor sekundárního vzduchu.

Výměník příliš dlouho ochlazuje topeniště.

Na výstup z výměníku instalujte spínací termostat oběhového čerpadla nastavený na teplotu cca. 75 °C. Odstavte některé spotřebiče (radiátory). Teplovodní soustavu doplňte termoregulačním ventilem např. ESBE s otevírací teplotou 60°C.

Prostor není dostatečně vytápěn

Požadavek na teplo je velký, resp. kamna mají malý výkon.

Poradit se s topenářem (kamnářem). Snížit tepelné ztráty prostoru (např. zateplením).

Kouřovody a kamna jsou znečištěna.

Viz návod k použití kapitola 6.1. Čištění topidla

Tah komínu je příliš malý.

Viz návod k požití kapitola 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN

Kamna nejsou správně provozována

Seřízení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz návod k použití kap. 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu

 

Krbová kamna dávají příliš velký topný výkon

Kamna nejsou správně provozována

Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. Návod k použití kap. 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu

Dvířka topeniště nejsou zcela uzavřena.

Dvířka topeniště zcela uzavřete.

Těsnění dvířek topeniště je poškozené.

Vyměňte těsnění ve dveřích i pod sklem.

Tah komínu je příliš velký.

Viz návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN

Kamna zapáchají a čadí

Tah komína je příliš malý.

Viz návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN

Jde o vypalování ochranného laku, resp. kamna jsou ušpiněna, zaprášena.

Vypalování barvy dokončit (kouř a zápach) brzy pomine, resp. kamna zvenčí ve studeném stavu vyčistit.

Průhledné okénko se zanáší

Příčinu nelze vždy 100% určit, ale většinou to je: nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo dočasně zhoršený tah komína, uvolněné těsnění dvířek.

Zásada: Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit, viz návod k použití kap. 5.4. Čistota skla. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek může zanášet častěji, než při topení dřevem.

Tah komína je příliš malý.

Viz. Návod k použití kap. 4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJENÍ NA KOMÍN

Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva.

Přikládejte správné množství paliva, viz návod k použití kapitola 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu a 5.3. Přikládání paliva

Bylo použito vlhké palivo.

Používejte pouze suché palivo viz. Návod k použití kapitola 2.2. Palivo

Nedodržení teplotního spádu u výměníku.

Doporučený teplotní spád 75/60°C.

Výkon výměníku není dostatečný

Teplosměnné plochy výměníku jsou zanesené.

Teplosměnné plochy očistěte přiloženým kartáčem.

Kamna nejsou provozována na dostatečný výkon ,je nastaven úsporný režim (regulátory vzduchu jsou přivřeny).

Zvyšte výkon kamen otevřením regulátorů vzduchu.

V systému není dostatečný tlak vody (dostatek vody)

Zkontrolujte tlak vody (množství vody) a systém natlakujte (doplňte vodou).

Nízká provozní teplota vody u výměníku.

Doporučený teplotní spád 75/60°C.

Otopná soustava se přehřívá

Topný systém nemá dostatečný odběr tepelného výkonu.

Zkontrolujte spotřebiče (zda jsou otevřené radiátory, …), příp. funkci čerpadla.. Popřípadě se obraťte na odbornou firmu.

Další otázky

Jaké typy kamen rozeznáváme?

  • Americká kamna - stáložárná celolitinová kamna se slídovými okýnky. Bohaté zdobení z dalších materiálů, jako je mosaz a nikl, má funkci nejenom ozdobnou, ale i tepelnou.
  • Kanadská kamna - robustní kamna na dřevo, pocházející z Kanady a vyznačující se vysokou účinností spalování. 
  • Petry - jednoplášťová smaltovaná kamna, která rychle vytopí prostor. Díky jednoduchému opláštění však nedokáže akumulovat teplo. Má nízký výkon, max do 7,5 kW.
  • Litinová kamna - kamna vyráběná z odlévané litiny. Díky použitému materiálu mají dlouhou životnost a také výbornou akumulační schopnost.
  • Plynová kamna - kamna vytápěná pomocí hořlavého plynu, nejčastěji propan-butanu. Není potřeba komín. Vhodné do prostor, které se dají dobře větrat.
  • Elektrická kamna - kamna s připojením do elektrické sítě. Má menší výkon než klasická kamna, který se však dá regulovat. Není potřeba komín.
  • Olejová kamna - jako lokální topidlo je možné využít kamna na lehký topný olej, mají vysokou účinnost a výhodný ekonomický provoz. Je zapotřebí mít nádrž s adekvátním objemem pro velikost domácnosti.
  • Kamna na tuhá paliva - kamna, ve kterých spalujeme pevné formy materiálu. Mezi takové palivo patří: uhlí, uhelné a dřevěné brikety, dřevo a pelety.

Co znamená „Terciární spalování“?

Je to přívod vysoce předehřátého vzduchu do spalovací komory, který velmi napomáhá kvalitnějšímu spalování zplodin, snižuje obsah škodlivin ve spalinách a zvyšuje účinnost kamen. Více zde

Co znamená „Externí přívod vzduchu“?

Jedná se o přívod vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti. Více zde

K čemu slouží „Automatická regulace sekundárního spalování“?

Zajišťuje optimální hoření a nízké emisní hodnoty

K čemu slouží „Vychlazovací smyčka“?

Je to jedna z možností ochrany před přetopením v případě vypadnutí elektrického proudu. Více zde

Mohu topit v kamnech s výměníkem, přestože ve výměníku není voda?

V žádném případě ne! Některá námi vyráběná kamna s teplovodním výměníkem mají výměník vymontovatelný. Pokud tedy chcete dočasně topit bez napojení do otopné soustavy, je třeba dokoupit zálepný člen, vymontovat výměník a dosadit místo něj právě tuto záslepku. Až se rozhodnete pro napojení, postup obraťte. V případě, že je výměník pevnou součástí kamen, nelze ho vyjmout a nahradit záslepkou.

Příklad zapojení výměníkových kamen do systému

 

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací