Záznam o činnostech zpracování kamerového systému

Správce

Název: HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.
Adresa: Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Kontaktní osoba: správce IT

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob zaměstnanců, ochrana předmětů a věcí zaměstnanců prostřednictvím stálého kamerového systému.
Právní důvod Oprávněné zájmy správce a třetích stran (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů, čl. 6, odst. 1, písm. f).
Popis kategorií subjektu údajů Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy, atd.).
Popis kategorií osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
Informace poskytované subjektům údajů Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru.
Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, soudy, popřípadě jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
Nejsou plánováni příjemci v třetích zemích.
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je 30 dnů. Řešený zachycený incident je uchováván po nezbytnou dobu.
Administrátor kamerového systému začíná řešit incident obdržením písemné žádosti o předání záznamu z kamerového systému a jeho uchování.
Technická a organizační opatření Umístění kamer, umístění rozvodů, umístění záznamového zařízení, řízení přístupu k zařízením a záznamům, evidence přístupů řeší interní předpis.
Objekty umístění kamer
  • Areál Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
  • Areál Nádražní 312, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
  • Areál Hašlerova 2247, 407 47 Varnsdorf
Režim kamer V provozu nepřetržitě celý den
Zpracovatel Nevyužívá se
?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací