Reklamace

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo na našem servisním oddělení buď písemně (ul. Hašlerova 2247, 407 47 Varnsdorf), e-mailem (reklamace‌‌M‌‌haassohn.com) nebo využijte webový formulář. Přitom uvádějte typ kamen a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla a na zadní straně všeobecného návodu k použití. Důležité! Pro urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslání kopie záručního listu nebo dokladu o koupi. V případě, že nejsou tyto doklady přiloženy, budete požádáni o jejich zaslání a prodlouží se tím doba vyřízení.

Při reklamaci je nutno udat přesnou adresu umístění kamen, telefonní číslo a popvvsat závadu. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržená opatření konzultována s majitelem kamen. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu.

Prosíme, nezasílejte prostřednictvím reklamačního formuláře žádné dotazy či objednávky týkající se náhradních dílů. Tyto dotazy nebudou zpracovány. V případě zájmu o náhradní díly se obraťte na Vašeho prodejce HAAS+SOHN nebo navštivte náš e-shop s náhradními díly. Všechny technické informace, ceny a návody k našim výrobkům naleznete na našich webových stránkách!

Více

Jak reklamovat

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo na našem servisním oddělení buď písemně (ul. Hašlerova 2247, 407 47 Varnsdorf), telefonicky na čísle 412 510 101 nebo e-mailem (reklamace‌‌M‌‌haassohn.com) nebo využijte webový formulář. Přitom uvádějte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla. Pro urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslání kopie záručního listu nebo dokladu o koupi. V případě, že nejsou tyto doklady přiloženy, budete požádáni o jejich zaslání a prodlouží se tím doba vyřízení.

Při reklamaci je nutno udat svou přesnou adresu, telefonní číslo a popsat závadu. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržená opatření konzultována s majitelem kamen. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu.

Reklamační formulář

Vyplňte prosím následující formulář všemi potřebnými údaji. Pracovníci našeho reklamačního oddělení Vás následně budou kontaktovat. Pro urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslání kopie záručního listu nebo dokladu o koupi. V případě, že nejsou tyto doklady přiloženy, budete požádáni o jejich zaslání a prodlouží se tím doba vyřízení. Děkujeme za pochopení!

Reklamace

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací