Jak správně vybrat vhodná krbová kamna

Rozhodující je odpovídající výkon a ne design kamen

Základním rozhodnutím je nevolit krbová kamna či peletová kamna nebo krbovou vložku se zbytečně velkým výkonem, který neodpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru. Taková kamna, po dosažení požadované teploty vytápěného prostoru je nutno tlumit razantním přivíráním přívodů spalovacího vzduchu. Dochází tak k nedokonalému spalování se zvýšením obsahu CO ve spalinách, znečišťováním skla dvířek, zvýšenému usazování zplodin v kouřovodech a nehospodárnému provozu kamen.

Námi uváděné rozpětí výkonu kamen (33-100%) je dosaženo za předpokladu, že je palivo dostatečně suché (vlhkost do 20%). Skutečnou potřebu výkonu kamen či krbové vložky je možné objektivně stanovit na základě výpočtu tepelných ztrát vytápěného prostoru. Na základě tohoto výpočtu je možná volba příslušného typu krbových kamen, peletových kamen či krbové vložky s přihlédnutím na údaj o jejich výkonu. Orientační výpočet vytápěného prostoru zjistíme, když vypočítáme objem vytápěného prostoru (výška x šířka x délka). Firma HAAS+SOHN Rukov vychází při přepočtu na kW z průměrných tepelných ztrát v ČR, což je cca 1 kW = 18 m3.

V konečné fázi přichází na řadu vybrání vhodného designu krbových kamen, peletových kamen, krbové vložky či krbové stavebnice.

Centrální přívod vzduchu a terciární spalování pro kvalitnější spalování

Externí přívod vzduchu je dnes již velmi vyhledávaným technickým řešením přívodu spalovacího vzduchu do krbových kamen a krbových vložek. Někdy bývá označován i jako centrální přívod vzduchu (CPV). Krbová kamna, peletová kamna nebo krbové vložky vybavené touto technickou vymožeností se hodí především do nově zrekonstruovaných domů, nízkoenergetických či pasivních staveb. Ideálním řešením jsou pak výrobky označené jako RLU (např. Ovalis RLU), které jsou speciálně testovány na plynotěsnost. Pro přísun vzduchu pro spalování se nejčastěji využívá otvor v zadní části krbových či kachlových kamen. U kamen a krbových vložek HAAS+SOHN Rukov je průměr hrdla 100 mm, u peletových kaman pak 60 mm. Po připojení trubice dochází k přisávání vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde jsou krbová kamna, peletová kamna, krbová vložka či krb (krbová stavebnice) umístěna.

Výkon topidla výrazně ovlivňuje také terciární (dvojí) spalování, které bývá často označováno také jako „clean burning” (CB). Tento systém využívá vzduchu vedeného kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu, čímž podpoří kvalitnější spalování. Toto řešení umožňuje přirozené zásobování plamene vzduchem v odpovídajícím místě podle stávající potřeby a fáze hoření. Nejvýrazněji jeho funkci poznáme prostřednictvím "bočních" plamínků v horní části spalovací komory (nad plamenem). Celý systém zvyšuje celkovou účinnost kamen, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

Vhodný komín

Velmi důležitý je celkový stav komínu. Výrobky HAAS+SOHN Rukov vyžadují minimální tah komínu 10 popř. 12 Pa, peletová kamna pak 6 Pa. Splnění těchto podmínek Vám zajistí každý kominík. Krbová kamna, peletová kamna nebo krbová vložka musí být napojena minimálně na stejný průměr komínu, který je uváděn u samotného výrobku. Pokud by bylo topidlo napojeno na menší průměr komínu, vytvoří se nedostatečný tah, což způsobí např. zakouření při přikládání.

Firma HAAS+SOHN Rukov doporučuje při zapojení krbových kamen použití maximálně 1,5 m trubek a jednoho kolena!

Krbová kamna a krbové vložky s teplovodním výměníkem

Krbová kamna, kachlová kamna, peletová kamna či krbové vložky s teplovodním výměníkem jsou vhodnou volbou pro připojení topných těles či zásobníkového ohřívače vody. Také je možné jejich připojení ke stávajícímu otopnému systému s elektrickým nebo plynovým kotlem. Díky této možnosti se dá vytápět i celý dům a docílí se výrazného snížení nákladů na vytápění během topné sezony.
Některé typy výměníkových kamen, vyráběných firmou HAAS+SOHN Rukov, mají vyjímatelný tepelný výměník, který lze dle potřeby vyjmout či naopak doplnit. Výměník je schopen předávat do topných těles (zásobníku vody) v závislosti na typu kamen či krbové vložky přibližně 47 - 79 % z celkového tepelného výkonu topidla. Výkon výměníku krbových kamen s výměníkem je až 11,1 kW. Krbová vložka s výměníkem dokáže předávat až 14,7 kW do vodní soustavy.

U kamen je vždy uváděn celkový výkon, ze kterého je nutno odečíst výkon tepelného výměníku pro zjištění výkonu samotných kamen do prostoru, kde jsou umístěna.

Předpokladem pro instalaci krbových kamen s výměníkem je provedení projektu s výpočtem tepelných ztrát místností, ve kterých mají být radiátory použity. Montáž kamen a teplovodní instalace by měla být provedena specializovanou topenářskou firmou.
„Kolik radiátorů mohu k výměníku připojit?” – Nejčastější otázka při zjišťování informací. Nejlepším řešením je konzultace s topenářskou firmou, která toto určí na základě výpočtu tepelných ztrát s ohledem na výkon výměníku. Výkon radiátorů musí odpovídat výkonu výměníku daného typu krbových kamen.

Krbová kamna s výměníkem musí být zajištěna proti případu, že vypadne elektrický proud a to buď použitím záložního zdroje nebo vychlazovací smyčky, která je dodávána jako zvláštní příslušenství na objednávku, případně je již pevnou součástí některého modelu krbových kamen či krbové vložky s výměníkem. Vychlazovací smyčku je možno použít pouze v případě, že zákazník má možnost napojení na městský vodní řád.

Krbová kamna s výměníkem či krbové vložky s výměníkem s vyšším výkonem teplovodního výměníku mají navíc pasivní ochranu proti přetopení v podobě automatické regulace primárního spalovacího vzduchu. Při výpadku elektrického proudu a dosažení teploty vody ve výměníku 95°C je automaticky uzavřen primární přívod vzduchu pod rošt, čímž dojde k „udusení” kamen.

Krbové stavebnice

Obestavba krbové stavebnice je z odlehčeného betonu a je tvořena jednotlivými díly. Ty se na sebe skládají a připevňují pomocí akrylového lepidla, které je součástí dodávky. Obestavba je dodávána v surovém stavu a před jejím postavením je nutné natření penetrací. Musí dostatečně dlouhou dobu vyschnout a poté natřít a upravit povrch dle vlastních potřeb. Údržba se provádí jednoduchým přetřením.

Zásadně je třeba před instalací stavebnice provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 380 až do 400 kg.

Při instalaci krbové stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Protipožární ochranu je možno objednat jako zvláštní dodatečné příslušenství.

Peletová kamna

Peletová kamna nabízí zcela moderní způsob vytápění s plnoautomatickým provozem. Výkon kamen je řízen na základě požadavované teploty, které je měřena pomocí čidla snímajícího teplotu v místnosti. Od modelové řady HSP 6  navíc máte možnost nastavení automatického režimu na jeden týden, přičemž na každý den lze zvolit až tři různé časové úseky. Speciální konstrukce peletových kamen HAAS+SOHN umožňuje díky teplovzdušnému výměníku mimořádně tichý provoz bez využití tahových ventilátorů, čímž se naprosto odlišuje od všech ostatních modelů. 

Revolučním prvkem je snadné ovládní pomocí aplikace HAAS+SOHN. Peletová kamna ovládáte pomocí fuknce "LOCAL" v domě a jeho okolí, nebo pomocí funkce „GLOBAL” celosvětově nezávisle na místě, kde se právě nacházíte! Vaše Prima chvíle si užijte díky WLAN modulu, který lze snadno dodatečně ke kamnům instalovat. 

Uvádění peletových kamen do provozu provádí pouze proškolená instalační firma. Seznam všech spolupracujících firem vč. kontaktů je uveden v Návodu na použití.

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací