Slovník technických pojmů

Pro snadnější pochopení používaných technických pojmů, jejich výhod a předností, jsme pro vás připravili malý přehled:

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRIMÁRNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU – Jedná se o podpůrné technické řešení pro krbová kamna s výměníkem zvyšující jejich bezpečnost proti přetopení. Tento bezpečnostní prvek předepisuje norma ČSN EN 13 240 pro teplovodní výměníky s výkonem nad 7,5 kW. Technické řešení spočívá v tom, že přívod primárního vzduchu je osazen speciální termostatickou kapilární klapkou, která umožňuje jeho uzavření v případě, kdy nedojde ze strany obsluhy k mechanickému uzavření přívodu primárního vzduchu pomocí ručního regulátoru. Klapka pomocí čidla, umístěného v jímce tělesa výměníku, reaguje na zvyšující se teplotu vody a plně se uzavře při teplotě 95°C, čímž znemožní primárnímu vzduchu podporovat spalování v topeništi kamen. Je však nutné vědět, že tento regulátor neslouží jako jediná a 100% pojistka proti přetopení! Jedná se pouze o předepsaný a podpůrný regulátor pro omezení spalování.

AUTOMATICKÁ REGULACE SEKUNDÁRNÍHO SPALOVÁNÍ VZDUCHU – Je nadstandardní výbavou některých typů kamen. Funguje na principu plynulé regulace spalovacího procesu kapilární klapky. Pomocí regulátoru primárního přisávání vzduchu si nastavíte požadovaný výkon. Přísun sekundárního vzduchu je pak automaticky řízen kapilární klapkou umístěnou na zadní straně kamen. Dosáhnete tak optimálního hoření a nízkých emisních hodnot, čímž kamna příznivě působí na životní prostředí.

BLOWER-DOOR TEST - je vlastně test vzduchotěsnosti budovy k zjištění energetické náročnosti domu. Tyto testy jsou většinou vyžadovány u nízkoenergetických domů. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění. Proto u našich kamen s označením RLU garantujeme splnění podmínek Blower-door testu díky certifikaci u mezinárodní zkušebny, tzn. že i tato kamna mají perfektní těsnost a neuniká tak vzduch do místnosti.

BVG §15a – Možná jste si  v našem katalogu všimli značky, která vám na první pohled nic podstatného neřekne. Co tedy vlastně znamená? Jedná se o označení rakouského zemského nařízení definující požadavky na topidla, které se pro svou emisní přísnost stalo jednou z nejtvrdších evropských emisních norem. Pro velmi vřelý vztah obyvatel Rakouska a Německa k ekologii se tato norma velice rychle stala požadovaným standardem v západoevropských zemích. Krbová kamna nebo krbové vložky, která splňují tuto normu, zaručují vysokou kvalitu spalování, nízké emisní hodnoty a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí.

ČSN EN 13 240, ČSN EN 13 229 - Písmenka a čísla, která Vám nic neříkají? Přesto se však jedná o velmi důležité informace. Krbová kamna nebo krbová kamna s výměníkem, která nejsou označena značkou ČSN EN 13 240, nemusí vždy splňovat předepsané normy v ČR a může se stát, že u nás nemohou být provozována. Proto je vždy lepší si nechat takový výrobek posoudit od kvalifikované osoby oprávněné k jeho napojení na komín nebo otopného systému. Krbové vložky naproti tomu musí splňovat normu ČSN EN 13 229. Krbová kamna a krbové vložky firmy HAAS+SOHN Rukov jsou certifikována v SZÚ (Strojírenský zkušební ústav) v Brně nebo v jiných v Evropě uznávaných a certifikovaných zkušebnách.

EXTERNÍ PŘÍVOD VDUCHU – Dnes již velmi vyhledávané technické řešení přívodu spalovacího vzduchu do krbových kamen a krbových vložek. Někdy bývá označován i jako centrální přívod vzduchu (CPV). Krbová kamna nebo krbové vložky vybavená touto technickou vymožeností se hodí především nově zrekonstruovaných domů, do nízkoenergetických či pasivních staveb. Pro přísun vzduchu pro spalování se nejčastěji využívá otvor v zadní části topidla. U výrobků firmy HAAS+SOHN Rukov je průměr hrdla 100 mm. Po připojení trubice dochází k přisávání vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde jsou krbová kamna, krbová vložka či krb umístněna.

PRIMÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU – Základním spalovacím vzduchem, přiváděným pod rošt topeniště, je vzduch primární. Ten velmi výrazně ovlivňuje spalování a tím i samotný výkon krbových kamen. Je důležitý především při roztápění kamen, kdy musí být zcela otevřen. Regulátor primárního přísunu vzduchu u výrobků firmy HAAS+SOHN Rukov nalezneme vždy ve spodní části kamen a to buď na dvířkách nebo pod nimi.

SEKUNDÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU – Nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva a ekobriket, který výrazně ovlivňuje kvalitu emisí, je vzduch sekundární. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během hoření. Přes průduchy regulátoru je nasávaný vzduch rozváděn dále do topeniště a to zejména podél skla dvířek, čímž dochází k jeho "oplachu" a v případě, že používáte doporučované palivo s odpovídající vlhkostí, zabraňuje i jeho špinění. Regulátor sekundárního přísunu vzduchu nalezneme většinou v horní části kamen buď nad dvířky nebo v pícce.

TERCIÁRNÍ SPALOVÁNÍ – Někdy také nazývané jako "dvojí spalování" je spalovacím procesem zužitkovávajícím zbytkových hořlavých plynů, které by za jiných okolností odešly nevyužity se zplodinami komínem. Přívod terciárního vzduchu u krbových kamen firmy HAAS+SOHN Rukov je záměrně neregulovatelný a vedený po bocích spalovací komory. Systém využívá vzduchu vedeného kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu, čímž podpoří kvalitnější spalování. Toto řešení umožňuje přirozené zásobování plamene v odpovídajícím místě podle stávající potřeby a fáze hoření. Nejvýrazněji jeho funkci poznáme prostřednictvím "bočních" plamínků v horní části spalovací komory (nad plamenem). Celý systém zvyšuje celkovou účinnost kamen, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA – Nabízíme možnost doplnění některých krbových kamen či krbových vložek s výměníkem o důležitý bezpečnostní prvek - vychlazovací smyčku. Krbová kamna s výměníkem musí mít vždy zajištění pro případ výpadku elektrického proudu. Pohodlným způsobem, jak zabránit přetopení kamen s výměníkem je doplnění vychlazovací smyčky do výměníku. Řešení pomocí vychlazovací smyčky doporučí zajisté každý topenář či odborník, který bude krbová kamna s výměníkem zapojovat. V případě, že dojde k výpadku elektrického proudu a začne docházet k jeho přehřívání, teplotní čidlo otevře ventil a do vychlazovací smyčky začne proudit studená voda, která ochladí vodu ve výměníku a zabrání jeho přehřátí. Tento systém lze využít jen tehdy, máte-li napojení na stálý vodovodní řád.

VYJÍMATELNÝ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK – Některá krbová kamna s výměníkem nebo krbové vložky vyráběné firmou HAAS+SOHN Rukov mají vyjímatelný teplovodní výměník. Co to znamená? Běžná krbová kamna či krbové vložky s výměníkem, která jsou na trhu nabízena, mají teplovodní výměník pevně přivařen na těleso. Velká nevýhoda tedy spočívá v případě, že již nadále nechcete mít krbová kamna s výměníkem napojená na topnou soustavu. Poté nezbývá než kamna vyměnit, na přechodnou dobu v krajním případě přestat topit. Krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem z naší produkce však mají tu výhodu, že teplovodní výměník jednoduše odšroubujete a místo něj dosadíte zálepný člen (tzv. záslepka). Jedná se o zcela jednoduchou záležitost. Praktická výhoda spočívá také při případném servisu teplovodního výměníku v případě, že dojde k jeho poškození. Jedinečným výrobkem na českém trhu jsou krbová kamna Bergamo s výměníkem, která jsou jediným rohovým modelem s vyměnitelným výměníkem.

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací