Povinná revize pro krbová kamna s výkonem výměníku na 10 kW

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nařizuje provést do konce roku 2016 revizi každého teplovodního topidla na tuhá paliva připojeného na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem. U výrobků HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. se tedy jedná o krbová kamna s výměníkem, kachlová kamna s výměníkem a krbové vložky s výměníkem. Kompletní seznam výrobků HAAS+SOHN, kterých se revize týká, naleznete zde. Revize se týká i všech topidel z minulosti a je povinná 1x za 2 kalendářní roky. Povinností vlastníka topidla je předložit na vyžádání zprávu o provedené periodické revizi topidla. Při nepředložení revize může být udělena pokuta až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, nebo až do výše 50.000,- Kč právnické osobě.

Odborně způsobilá osoba (dále "OZO") se prokáže platným certifikátem (viz vzor) a jejich aktuální seznam naleznete zde. Při kontrole dojde k posouzení stavu topidla, stavu komína, kouřovodu a napojení topidla na teplovodní soustavu. Doporučujeme tedy před prováděním revize vše řádně vyčistit. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste, prosím, jejich seznam OZO při objednávání revize, aby vám je mohla přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola topidla podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být topidlo a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Zároveň musí vyhovovat tvarovky, rošty, regulační prvky, těsnění atd.. OZO musí vždy přijet k topidlu, které je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Doporučujeme tedy mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno v technickém listu a návodu k obsluze.

Pokud se chcete stát OZO výrobků HAAS+SOHN, kontaktujte naše servisní oddělení. Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny.

SEZNAM ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE: