Oheň můžeme ovládat i na dálku

Dnes bychom vám rádi představili Davida Tröschla, technického ředitele. U nás v HAAS+SOHN Rukov pracuje už od roku 2014 a předtím se profesně pohyboval mnoho let jako konstruktér a projektant v průmyslových firmách. Položili jsme mu pár otázek:

 

Kam se posunulo vytápění za posledních 10-15 let? Jaké jsou trendy ve vytápění?

Způsob vytápění, bavíme-li se tedy o lokálním vytápění domácností v rodinných domech, bytech, případně  v chatách a chalupách, je ovlivněn třemi zásadními faktory.

Prvním z nich je celoevropský trend snižování tepelné ztráty jak u novostaveb, kde je podporován legislativně, tak u starších staveb, kde se v posledních letech masivně zateplovalo. Tato skutečnost má samozřejmě vliv na dimenzování výkonu tepelného zdroje, potažmo na zvolený způsob vytápění.

Druhým faktorem je vývoj cen vstupních energií a jejich dostupnost. V Česku je tradičně snadno dostupné palivové dřevo, na druhou stranu zde, stejně jako jinde, lidé touží po větším pohodlí. Výsledkem může být systém s tepelným čerpadlem, doplněný krbovými kamny nebo vložkou, jako sekundárním zdrojem.

Velký vliv na to, kam se vytápění bude ubírat, mají náklady na pořízení topné soustavy, respektive dotační politika jednotlivých států. Například vysoce ekologická teplovzdušná peletová kamna jsou v Rakousku běžně dotována, v ČR nikoliv. Naproti tomu bylo u nás ještě před dvěma roky možné koupit dotovaný kotel, který spaluje uhlí!  Z toho je zřejmé, že spotřebitelské chování v obou zemích bude odlišné.

A ještě jedna skutečnost obor vytápění v budoucnu možná podstatně ovlivní, a to změna klimatu. Během letošní zimy se u nás nevyskytl jediný den, kdy by průměrná denní teplota klesla pod -5°C.

 

Jak se změnila složitost kamen? Na co se klade důraz? Jak se změnila technologie výroby?

Podívá-li se člověk na krbová kamna, která se vyráběla před patnácti lety, a na kamna, která jsou na trhu dnes, zaznamená patrný trend, který posouvá funkci výrobku od vytápění, řekněme, k funkci estetické. Zkrátka, zákazníci dnes chtějí, aby kamna nejen dobře topila, ale aby také, jako objekt interiéru domácnosti, dobře vypadala. To má na technologii výroby zásadní vliv. Stále více se uplatňuje robotické svařování, vysoké nároky se kladou na zpracování povrchových úprav, hledají se nové materiály.

I do tak konzervativního výrobku, jako jsou kamna, pronikla elektronika a IT technologie. Už několik let vyrábíme krbová kamna vybavená řídící jednotkou, která je reguluje v závislosti na fázi spalovacího procesu. Nabízíme krbová a peletová kamna spolupracující s naší mobilní aplikací.

 

V čem jsou dnes výhody v obsluze / komfortu topení?

Jedním z hlavních argumentů proti pořízení kamen je náročnost na obsluhu, respektive snížený komfort při  udržování pořádku a hygieny.  Tento nedostatek skvěle eliminují peletová kamna. Kamna jsou bezprašná a plynotěsná, objemný zásobník na pelety zajištuje provoz i po několik dní bez nutnosti přikládání, nebo jiného zásahu. Jedete prostě z práce, nebo na chalupu a cestou otevřete mobilní aplikaci, kde vidíte aktuální teplotu v místnosti, nastavíte požadovanou teplotu a kamna se automaticky zapálí a regulují. Přijedete domů nebo na chatu a uvítá vás příjemně vytopený interiér s plápolajícím ohněm v hezkých kamnech.

 

Ecodesign 2022. Co to vlastně je? Je na něj HAAS+SOHN Rukov připraven?

Směrnice Evropské komise o Ekodesignu, platná od 1.1.2022, definuje technické požadavky na širokou škálu energetických spotřebičů včetně lokálních topidel na tuhá paliva, kdy stanovuje minimální sezonní účinnost a emisní limity.  V České republice platí již od 1.1.2020 novela Zákona o ochraně ovzduší, která pro lokální topidla v podstatě přejímá limity ekodesignu.

Pro nás, jako pro producenta,  to znamenalo ukončení výroby některých výrobků, které ustanovení zákona již nesplňují, a není možné je nadále uvádět na trh, mohou však být i nadále provozována. Protože vývoj a odzkoušení nových kamen trvá i několik let,  bylo nutné se na tuto skutečnost připravit v dostatečném předstihu. Zákazníci, kteří si zakoupili naše kamna nebo vložku v minulých letech, se nemusí bát, že by jejich provoz byl zakázán. Zákaz provozu starších kotlů platný po září 2022 se žádného z našich výrobků, tedy kamen a vložek s výměníkem nebo bez výměníku, netýká.

 

Nabízíme či připravujeme nějaké doprovodné služby pro zákazníky?

Naše technické oddělení poskytuje širokou podporu jak našim obchodním partnerům, tak i našim zákazníkům. Pořádáme pravidelná produktová školení, kde naše prodejce a obchodní partnery seznamujeme s novinkami v našem sortimentu a připravovanými projekty. Kdokoliv z našich koncových zákazníků se může obrátit přímo na nás s žádostí o radu nebo o technickou pomoc. V současnosti připravujeme novou službu pro projektanty a architekty, kteří si z našich webových stránek budou moci stáhnout 3D model našich kamen nebo vložky a použít ho ve svých návrzích.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

Zpět
?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací