Kvalita na prvním místě

Seznamte se prosím. Filip Macel, manažer kvality. Od roku 2017 pracuje u nás v HAAS+SOHN Rukov, předtím více jak 14 let sbíral zkušenosti v oblasti kvality ve společnosti Bombardier. Zeptali jsme se ho na pár otázek: 

 

Kvalita. Téma stále aktuální. Jak se změnilo vnímání kvality za posledních 10-15 let?

Vnímání kvality, nejen z pohledu zákazníka, se všeobecně hodně změnilo, a to nejen v oboru výroby kamen. Dnešní zákazník je velice náročný na všechny atributy výrobku. Zajímají ho mezery mezi jednotlivými částmi kamen, přesazení dílů (známe především z automobilového průmyslu), lehkost ovládání, apod. V neposlední řadě je to funkčnost a účinnost kamen. 

 

Co by zákazník dříve toleroval a dnes už ne? Změnila se nějak kvalita?

Dříve zákazníkům šlo především o cenu a o to, aby kamna hřála. Dnes už je to tzv. „designovka“.  Slovy majitele firmy: „zákazník chce teplo i vidět“, čili vnímat i jinak.

Jak se změnila kvalita za posledních 10 – 15 let mohou posoudit zaměstnanci, kteří jsou s námi více jak těch zmiňovaných 15 let, což já zase tak posoudit nemohu, protože jsem ve firmě pouze čtyři roky.

Zeptali jsme se proto kolegy, který u nás pracuje dlouho, a ten nám potvrdil, že zatímco kvalita procesů rapidně stoupla, s kvalitou lidí ve výrobě se neustále potýkáme a procesy nastavujeme tak, abychom jim v maximální míře zjednodušovali a ulehčovali práci (vizualizace, ergonomie, digitalizace atd.).

 

Jaké opatření, změny či postupy se prosazují pro zlepšení kvality výrobků či výrobních procesů?

V každém odvětví průmyslu je kladen důraz na samokontrolu v každé části procesu a metody, které všeobecně zlepšují výrobu samotnou.  Trendy používání nových metod, jako je třeba Poka-yoke, vizualizace na pracovišti, 5S pracovišť, kontroly pracovišť / výrobku / procesů pomocí interních auditů, jsme i my v naší firmě postupně zavedli nebo zavádíme.

Jako veliký pokrok byl ve své době nákup svařovacího robota, který se dodnes používá pro svařování výměníků tepla téměř u všech typů vyráběných kamen. Tato investice do moderní technologie se okamžitě promítla v razantním snížení počtu reklamací na tekoucí výměníky. Navíc svár vyrobený na robotu vypadá prostě jinak!

Právě touto cestou se musí ubírat budoucnost firem, a to nejen při výrobě sériové. Jak všichni dobře víme, tak kvalifikovaných, ale především zručných lidí / svářečů rapidně ubývá!

Veliký skok, který osobně vnímám v posledních letech ve zlepšení kvality našich výrobků, je v procesu lakování. Firma před dvěma roky vybudovala úplně novou lakovnu včetně předúpravy povrchu. Lakování patří mezi speciální procesy, které mají svá přísná pravidla. Pokud se technologický proces dodržuje tak, jak je nastaven, pak se výsledek okamžitě projeví na výstupní kvalitě výrobku. S hrdostí můžu říct, že se právě tak stalo i u nás.

 

Výroba není jen o procesech a strojích, ale také o lidech. Jak jsou lidé vedení ke kvalitě a na co se především zaměřují dnešní kvalitáři?

Právě v procesu povrchové úpravy jsme nově zavedli několik metod v kontrole procesu, které jsme v minulosti vůbec nepoužívali. Tyto nám pomáhají odhalovat potenciální problémy ve výrobě, nebo s reklamacemi. 

Kvalitáři ve většině odvětví průmyslu jsou především preventisty a zabývají se více analýzami, statistikami, či regulačními metodami. Tento přístup je méně vhodný pro kusovou výrobu, tudíž ne 1:1 použitelný u nás. My jsme před pěti lety zavedli tzv. 100% výstupní kontrolu očima zákazníka a i tato metoda se stala účinným nástrojem v rámci systému řízení kvality.

 

Co rozhodně  stojí za zmínku je certifikace ISO 9001 a 14001

Nejen všechny výše zmíněná opatření firmě HAAS+SOHN Rukov s.r.o. pomohly k úspěšné certifikaci dle ISO 9001 a ISO 14001, ke které se hlásíme od listopadu 2019.

Kvalita prochází celým procesem od konstrukce kamen až po samotnou expedici kamen z prodejny ke konečnému zákazníkovi. Byl bych rád, aby tuto skutečnost vnímali všichni naši pracovníci, kooperanti, dodavatelé i prodejci stejně tak, jako je vnímána v technologicky vyspělejších společnostech.

Děkujeme za rozhovor.

Zpět
?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací