Baví mě posouvat své hranice

Slovo technologie pochází z řečtiny (řecky „techne“ – dovednost, „logos“ – slovo, nauka, znalost) a je to obor, který se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Co to u nás znamená v praxi, jsme se zeptali Tomáše Matuly, vedoucího oddělení technologie. 

 

Tomáši, ty už jsi u nás od roku 2005. Čím vším sis ve firmě prošel?

Můj příběh ve firmě HAAS+SOHN Rukov začal hned po maturitě, kdy jsem dokončil studium na střední průmyslové škole elektrotechniky ve Varnsdorfu. To, že jsme rodinná firma, platí i v mém případě. Do firmy mě přivedl můj otec, který zde roky pracoval. Začínal jsem jako dělník  - balič krbových kamen. Po pár měsících jsem dostal příležitost využít svůj potenciál z oboru elektrotechniky a přestoupil jsem na nově vznikající výrobu peletových kamen. V té době firma s výrobou peletek začínala a já se mohl podílet nejen na samotné výrobě, ale i vývoji nových kamen s elektronikou.

Po zapracování jsem předával svoje zkušenosti dalším montážníkům a tak se vytvořil tým, který začal sériově montovat peletová kamna na nové lince. Po nějaké době se rozšiřoval tým technologie a já dostal nabídku přestoupit na pozici technologa. Měl jsem o tu práci zájem a situace mě donutila se více přeorientovat z elektrotechniky na strojařinu. Rychle jsem se zapracoval a začal připravovat CNC programy pro stroje na lisovně, řešit přípravky pro výrobu a samozřejmě technologické postupy.

Pak přišla další výzva, když se plánovalo začít s robotizací svařování. Prvně jsem se musel naučit svařovat, navštěvoval jsem svářečský kurz. Po školení na programování robotů jsem začal s programováním nově instalovaného robotizovaného pracoviště. V začátcích bylo těžké hlavně to, že s roboty zde nikdo další neměl zkušenosti a cestu jsem si musel prošlapat sám. Obor svařování mě začal zajímat čím dál více a tak mi firma umožnila studovat v kurzu strojní fakulty ČVUT. Po roce dálkového studia jsem získal certifikát mezinárodního technologa svařování. Dnes se technologii svařování věnuji i nadále, je to obor, kde se musí člověk neustále vzdělávat, sledovat nové trendy a změny v legislativě.

Pod záštitou evropské svářečské federace a české svářečské společnosti ANB jsem garantem procesu svařování v naší firmě. V současnosti vedu tým čtyř technologů a zastupuji výrobního ředitele firmy. 

 

Za dobu, co se u nás vyrábí kamna, se mnohé změnilo – složitost kamen, důraz na kvalitu a preciznost zpracování. Jak moc je ovlivněn vývoj robotizací a digitalizací? Šlo by to dnes bez toho? Jaké to klade nároky na technologické postupy? A jaké na technology?

V začátcích jsme na technologii pracovali pouze ve dvou. Dnes je tým složený z celkem pěti technologů včetně mě. Každý se věnuje jiné části výroby, jiné technologii - od výroby na lisovně, přes výše zmiňované svařování, povrchové úpravy a finální montáž. S novými trendy v konstrukci a výrobě kamen se samozřejmě musely posunout na jiný level i podpůrné procesy a systémy ve výrobě. Dnes už je standardem, že pracujeme s 3D daty, máme k dispozici moderní software. To nám umožňuje ve fázi přípravy výroby provádět různé simulace, vizualizace procesů a předcházet tak komplikacím v samotném výrobním procesu.

V dnešní době máme samozřejmě stejně jako ostatní firmy problém s nedostatkem kvalifikovaných lidí do výroby. To zvyšuje nároky na samotném středisku technologie. Postupy musí být detailnější, propracovanější, vizualizované. Výrobní procesy také vyžadují více přípravků a pomůcek pro dosažení požadované kvality našich výrobků. Celkově je trendem proces výroby automatizovat a robotizovat. Jelikož ale máme velmi rozsáhlý sortiment výrobků, není to vždy jednoduché a často musíme najít kompromis mezi robotizací a podílem ruční práce našich zaměstnanců.

 

Co tě na tvojí práci baví (nejvíc)?

Práce na technologii ve firmě HAAS+SOHN Rukov je pro mě zajímavá hlavně tím, že se můžeme podílet na samotném vývoji nových kamen a ruku v ruce s tím posouvat své hranice, hledat nové způsoby efektivnější a optimalizované výroby. Člověk je zde součástí týmu, kde vznikají výrobky od A do Z. Na začátku vidíte návrh designu nového výrobku, který projde vývojovou a konstrukční fází, přípravou technologie výroby a samotnou výrobou. Zjednodušeně to lze vidět tak, že na začátku výrobního procesu vstupuje tabule plechu a na konci montážní linky vidíte hotová moderní kamna.

Člověka pak zahřeje u srdce nejen to, že z našich kamen sálá teplo, které vidíte, ale také to, že může být součástí toho všeho od začátku do konce.

Děkujeme za rozhovor.

Zpět
?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací