Informace o zpracování osobních údajů - kariéra

* Zaškrtnutím výše uvedeného políčka uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 62740989, jakožto správci, za účelem zařazení do databáze zájemců o práci a nabízení pracovních příležitostí, a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že souhlas udělený společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. můžu kdykoli odvolat, a to na emailu: personalni‌‌M‌‌haassohn.com nebo písemně na adrese HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou. Dále beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo na omezení zpracování osobních údajů a podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací